About Us

De perfecte Golden bestaat niet, behalve in karakter. Toch is het onze passie en hobby om de 'perfecte' Golden Retriever te fokken. Is dat ooit mogelijk? Nee absoluut niet, want net als mensen zijn onze honden stuk voor stuk uniek, en hebben zij allemaal hun persoonlijke eigenschappen die hun als individu zo leuk en lief maken. Toch zit er wel een drive achter deze 'onmogelijkheid'. 

 

The perfect Golden does not exist, except in character. Still, it is our passion and hobby to breed the 'perfect' Golden Retriever. Is that ever possible? No absolutely not, because just like people, our dogs are all unique, and they all have their personal characteristics that make them so cute and sweet as an individual. However, there is a drive behind this 'impossibility'.

Ons verhaal / our story

Kelly is 25 jaar geleden, samen met haar moeder, begonnen met het fokken van Goldens. Al snel was daardoor een passie geboren, die zij tot op de dag van vandaag nog steeds heeft. Inmiddels hebben wij onze 6e generatie moederhonden in huis. 

 

Kelly and her mother started breeding Goldens 25 years ago. A passion was soon born, which she still has to this day. We now have our 6th generation of mother dogs at home.


Onze missie / our mission

Wij willen gezonde, lieve, sociale en vrolijke Goldens op de wereld brengen. In eerste instantie voor de continuiteit van onze bloedlijnen, maar zeker ook om mensen blij en gelukkig te maken met een nieuw familielid die hun onvoorwaardelijk lief heeft. Fokken is geen doel op zich, maar een manier om ons ras op een juiste wijze voort te laten bestaan. Daarom kan het zijn dat wij het ene jaar 2 of 3 nestjes hebben, en het jaar daarna helemaal niet. Het ligt daarbij helemaal aan onze meiden en welke plannen wij daarmee hebben. 

 

We want to bring healthy, sweet, social and cheerful Goldens to the world. In the first instance for the continuity of our bloodlines, but also to make people happy and happy with a new family member who loves them unconditionally. Breeding is not an end in itself, but a way to continue our breed in the right way. That is why we may have 2 or 3 litters one year, and none the next year. It is entirely up to our girls, and what plans we have with that.